Powiększenie

Halina Trentowska (druga od lewej) po uwolnieniu z więzienia w Winnicy w 1919 r.

Tajemnice Leliwy

red.

Bohaterka dwóch konspiracji przeżyła mimo wiszącego nad nią sowieckiego wyroku śmierci

W latach 50. kiosk z gazetami w budynku Polskiego Radia w Warszawie prowadziła miła starsza pani. Nikt nie wiedział, że miała stopień pułkownika WP, order Virtuti Militari i dwa Krzyże Walecznych za działalność wywiadowczą przeciw sowieckiej armii. Oraz wyrok śmierci od sowieckich służb specjalnych.

Podole, rok 1918. Polska odzyskała niepodległość, jednak jej wschodnia granica pozostała płynna. Na Kresach panuje nieopisany chaos i wojna wszystkich przeciwko wszystkim. Wycofująca się ze Wschodu armia niemiecka pozostawiła ogromne ilości broni i amunicji, które wpadają w ręce zarówno polskich, jak i ukraińskich organizacji niepodległościowych, a także rosyjskich organizacji antykomunistycznych. Coraz agresywniejsza jest też armia bolszewicka.

Ojciec miał kontakty z krajem, sprowadził stamtąd wielu, Ale w sprawie matki odmówił. powiedział, Że mu nie wolno

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

FOTOPLASTYKON - Urodziny prezydenta

150 lat temu, 1 grudnia 1867 r., urodził się Ignacy Mościcki, wybitny uczony i prezydent Polski w latach 1926–1939. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym i przygotowywał nawet zamach na carskiego dygnitarza Josifa Hurkę, ale zagrożony aresztowaniem musiał wyemigrować. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Później przeniósł się do Szwajcarii, gdzie rozpoczął karierę naukową, specjalizując się w elektrochemii. Po powrocie do Polski w 1912 r. jako uznany wynalazca został profesorem Politechniki Lwowskiej, a potem także jej rektorem. Był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów zagranicznych i krajowych. Gdy został prezydentem RP, prawa do patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Więcej o Ignacym Mościckim czytaj na str. 28.

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja