Powiększenie

Wikipedia

Zdrajca z rodu Kalksteinów

Agnieszka Niemojewska

As wywiadu Armii Krajowej, odznaczony przez generała Roweckiego Krzyżem Walecznych, w kwietniu 1943 r. został agentem Gestapo. Rok później pomógł hitlerowcom aresztować komendanta głównego AK

W poprzednim numerze „Historii” mogliśmy przeczytać arcyciekawy tekst Jakuba Witczaka o Krystianie Ludwiku Kalksteinie, pruskim oficerze, pierwowzorze pułkownika Krzysztofa Dowgirda z serialu „Czarne chmury”, którego na rozkaz elektora Fryderyka Wilhelma ścięto 8 listopada 1672 r. w Kłajpedzie. Zginął, ponieważ zaciągnął się do wojsk Czarnieckiego i zabiegał o przyłączenie Prus do Rzeczypospolitej. Melchior Wańkowicz w książce „Na tropach Smętka” (1936 r.) tak o nim pisał: „Umarł jak żołnierz. Napisał list do żony, pełen miłości, przestrzegając żonę z naciskiem, by synów wychowała na dobrych ewangelików (elektor był kalwinem) i aby ich uczyła polskiego”. Pruski ród stał się polską rodziną żarliwych patriotów, a kolejni jej członkowie brali udział w powstaniach i odrodzeniu niepodległej ojczyzny. Kiedy więc 13 marca 1920 r. w jednej z gałęzi Kalksteinów, warszawskich kupców, na świat przyszedł chłopiec, otrzymał imię Ludwik – na pamiątkę bohaterskiego przodka. Niestety, swymi czynami nie przyniósł chwały rodowi.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Piotr Bożejewicz

Wojna i demokracja

Deklaracje w sprawach wojny, pieniędzy i śmierci trzeba składać bardzo ostrożnie, choćby się zdawało, że to zwykła retoryka

BOGUSŁAW CHRABOTA

Meandry rewolucji

Jakie będą następne formy rewolucji? Czy wkurzony tłum wznieci bunt wokół Facebooka? Albo odwrotnie – wściekły na portale społecznościowe zacznie niszczyć serwery?