Korzenie nowoczesności

źródło: Forum

Wielki blef aliantów

Leszek Pietrzak

We wrześniu 1939 r. nikt w Polsce nie przypuszczał, że gwarancje zachodnich sojuszników na wypadek ataku Hitlera są jedynie dyplomatycznym wybiegiem

Gdy rankiem 1 września 1939 r. niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę, rządy Francji i Wielkiej Brytanii skierowały wobec Berlina ultimatum z żądaniem natychmiastowego wycofania niemieckich sił z polskiego terytorium. Hitler nie miał zamiaru na nie reagować. W konsekwencji 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę. Decyzja ta wywołała entuzjastyczne reakcje w Polsce. Tysiące warszawiaków manifestowało przed ambasadami sojuszników swoją radość.

Tymczasem na Zachodzie rozpoczęła się bardzo ograniczona ofensywa wojsk francuskich. W nocy z 6 na 7 września do natarcia ruszyła część 2 Grupy Armii gen. André-Gastona Prételata, kierując się w stronę Zagłębia Saary. 9 września uczyniły to samo oddziały 4 Armii dowodzonej przez gen. Eduarda Requina, w sile dwóch dywizji piechoty, dywizji zmotoryzowanej oraz batalionu czołgów. Na jej prawym skrzydle zaatakowały z kolei oddziały 5 Armii dowodzonej przez gen. Victora Bourreta, w sile dywizji piechoty, dywizji zmotoryzowanej oraz batalionu czołgów. Na lewym skrzydle 4 Armii do ataku przeszły oddziały 3 Armii dowodzonej przez gen. Charlesa Marie Conde, w sile dwóch dywizji piechoty i batalionu czołgów. Po kilkunastu godzinach francuska 2. dywizja piechoty, wchodząca w skład 4 Armii, przekroczyła linię rzeki Saar i zajęła miejscowość Eschringen. Z kolei nacierającej obok niej 21. dywizji piechoty udało się zająć wioskę Blies. W tym samym czasie 42. dywizja z 3 Armii zajęła las Warndt, położony na północny ­zachód od niemieckiego Saarbrücken. W rezultacie 7 i 8 września siły francuskie weszły na około 20 km w głąb niemieckiego terytorium. Kiedy jednak w następnych dniach dotarły do głównych umocnień niemieckiej linii Zygfryda, nieoczekiwanie zatrzymały się. Naczelny wódz francuskiej armii gen. Maurice Gamelin wydał rozkaz natychmiastowego przerwania ofensywy. Z kolei Wielka Brytania, która miała z chwilą rozpoczęcia wojny rozpocząć morską blokadę Niemiec i atakować z powietrza niemieckie węzły komunikacyjne, również zainicjowała działania zbrojne, ale jej rezultaty niewiele odbiegały od osiągnięć Francuzów. Brytyjczycy oprócz „dziurawej” blokady morskiej Niemiec, dokonali chimerycznych i mocno nieskutecznych nalotów na niemieckie bazy morskie w Wilhelmshaven, Cuxhaven i Brunsbuttelkoog.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Piotr Bożejewicz

Wojna i demokracja

Deklaracje w sprawach wojny, pieniędzy i śmierci trzeba składać bardzo ostrożnie, choćby się zdawało, że to zwykła retoryka

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka