Książki

KsiązkiAnna Arno
Jaka szkoda. Krótkie życie Pauli Modersohn-Becker
Fundacja Terytoria Książki


Portret malarki


To kolejna książka wydana w serii „Portrety kobiet” – dotychczas ukazały się m.in. publikacje poświęcone Dagny Przybyszewskiej (autorstwa Aleksandry Sawickiej) czy Helenie Modrzejewskiej (Andrzeja Żurowskiego). Anna Arno zabiera nas do świata wyobraźni i sztuki Pauli Modersohn-Becker – niemieckiej malarki z przełomu XIX i XX w. Żyła zaledwie 31 lat – przed śmiercią westchnęła podobno: „Jaka szkoda”. Nie zobaczyła narodzin kubizmu, nie doczekała własnej wystawy. Od najmłodszych lat chciała „stać się kimś”, „nareszcie coś osiągnąć”. Jako pierwsza kobieta namalowała siebie nago – na obrazie kładzie rękę na brzuchu i ciekawie wygląda z obrazu. W ogóle najchętniej portretowała siebie lub inne kobiety, czasem też dzieci. Fascynowało ją macierzyństwo – jedne z ciekawszych jej prac to obrazy, na których widzimy kobiety (z obnażoną piersią lub zupełnie nagie) karmiące niemowlęta. Artystka w swojej sztuce osiągnęła spełnienie. Niestety, nie odnalazła go w małżeństwie z Ottonem Modersohnem, także malarzem. Zmarła nagle 20 listopada 1907 r. w wyniku powikłań poporodowych (2 listopada urodziła córeczkę). Paula Modersohn-Becker zaliczana jest dziś do grona najwybitniejszych malarek niemieckich XX w. Dzięki biografii napisanej przez Annę Arno możemy bliżej poznać zarówno burzliwe życie artystki, jak i jej dzieła – w książce zamieszczono reprodukcje prac Modersohn-Becker, które dowodzą jej talentu i posiadania własnego stylu. Warto przyjrzeć się im uważnie. ANJakub Tyszkiewicz
Rozbijanie monolitu.
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski 1945–1988
PWN 


Przyjaciele zza oceanu


Profesor Jakub Tyszkiewicz, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, o bogatym dorobku naukowym i publicystycznym (autor kilkunastu książek i ponad 150 artykułów), specjalista m.in. od stosunków polsko-amerykańskich po II wojnie światowej, opublikował właśnie monograficzne dzieło poświęcone tej tematyce. Jego wcześniejsze książki poświęcone były drobiazgowemu omówieniu krótkich wycinków czasowych i poszczególnych wydarzeń (np. „Rozkołysana polska łódź. Dyplomacja i wywiad amerykański wobec Marca ’68” czy „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski w okresie rządów Johna F. Kennedy’ego”) mających niebagatelne znaczenie dla wzajemnych relacji światowego mocarstwa zza oceanu i niewielkiego państwa w środkowej Europie, rządzonego przez komunistów i pozostającego w strefie wpływów ówczesnego ZSRR. W „Rozbijaniu monolitu” czytelnik otrzymuje syntetyczną monografię zagadnień, zaznaczonych w podtytule i dających pełen obraz polityki Stanów Zjednoczonych wobec komunistycznych władz Polski w latach 1945–1988 – a zatem do czasu sprzed przemiany ustrojowej. Na podstawie bogatych materiałów źródłowych, m.in. niedawno odtajnionych kolekcji archiwaliów amerykańskich z National Archives w Waszyngtonie, dokumentów zgromadzonych w bibliotekach prezydenckich, National Security Archive, zasobach elektronicznych Departamentu Stanu oraz wszelkich dostępnych zbiorów polskich profesor Tyszkiewicz gruntownie omówił poruszane zagadnienia, przede wszystkim zaś dowodzi, że przez te lata politycy i dyplomaci amerykańscy wspierali Polaków w ich dążeniach do odzyskania w pełni demokratycznego kraju. AN


Marek A. Koprowski
Żołnierze wyklęci.
Złapali go i dostał czapę
Replika

Przywracanie pamięci


Marek Koprowski, specjalizujący się w tematyce Kresów Wschodnich, zwłaszcza Wołynia, autor ponad 20 książek, w swej nowej publikacji powraca do tematyki żołnierzy wyklętych. Czytelnik otrzymuje już trzeci tom (po „Żołnierze Wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!” i „ŻW. I znów za kraty”) wspomnień walczących w podziemiu antykomunistycznym. To historie ludzi, „dla których walka o wolność ojczyzny z każdym jej wrogiem stanowiła oczywistość. Nikt z nich nie zastanawiał się, czy warto. Tak zostali wychowani. Autorzy relacji zebranych w »Złapali go i dostał czapę« wiele razy spoglądali śmierci w oczy, znosili nieludzkie tortury, porzucali domy i rodziny, aby nie dać się złapać. Pokonywali jednak wszelkie przeciwności za sprawą charyzmatycznych dowódców oraz dzięki własnej odwadze, sprytowi i poświęceniu.
Bohaterowie Koprowskiego również obecnie udowadniają, że ojczyzna i jej losy wciąż są dla nich niezwykle ważne. Angażują się więc w pielęgnowanie pamięci o trudnych, minionych czasach i ich bohaterach”. Na końcu książki zamieszczono kilka zdjęć. Widnieją na nich m.in. kapitan Stanisław Łukasik „Ryś”, Tadeusz Szych „Biały” czy major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” – zostali zamordowani przez siepaczy komunistycznych władz powojennej Polski. Po 70 latach kolejne pokolenia Polaków nie tylko poznają ich nazwiska, ale mogą spojrzeć w ich twarze – na fotografiach zwykle uśmiechnięte, pełne nadziei i determinacji. Uwagę przykuwa także pełne umundurowanie i uzbrojenie oddziałów, nie była to więc – wbrew ubeckiej propagandzie – zbieranina „karłów reakcji”, tylko regularne wojsko; żołnierze, którzy nie pogodzili się z przejęciem Polski przez komunistów, z odebraniem nam przez Stalina Kresów i de facto – suwerenności. AN

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Mroczna zagadka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Piotr Bożejewicz

Gambit Balfoura

Deklaracja Balfoura, czyli brytyjska obietnica ustanowienia „narodowego domu” dla Żydów, zaowocowała utworzeniem Mandatu Palestyny pod zarządem Wielkiej Brytanii