Powiększenie

źródło: Getty images

Wstaje świt

FELICJA SZUSTER-BLICHARSKA

Dzienniki ludzi młodych, tworzone w czasie wojny i tuż po niej, opublikowane w książce „Wstaje świt”, pochodzą ze zbiorów Ośrodka Karta. Pięć z nich, w tym wspomnienia Felicji Szuster-Blicharskiej, zostało przesłanych na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Karta w 1994 r.

Urodziła się w 1920 r. w Poznaniu, w bardzo zamożnej rodzinie bankiersko-przemysłowej. Naukę rozpoczęła na renomowanej pensji panien Suleżyskich w Poznaniu. Firmy, zarządzane przez dziadka Felicji, zlokalizowane w Niemczech, przyniosły majątek, który jednak w dobie kryzysu lat 30. znalazł się w zagrożeniu. W obliczu dużych strat, w 1930 roku rodzina przeniosła się do Chodzieży, gdzie Felicja zaczęła uczęszczać do gimnazjum. Ostateczne bankructwo ojca w 1935 r. uniemożliwiło jej kontynuację nauki, co odczuła bardzo boleśnie. Krótko uczęszczała do poznańskiego Collegium Marianum. W połowie 1937 r., po długotrwałych staraniach, została przyjęta do Liceum nr II w Poznaniu, gdzie szybko zyskała uznanie jako zdolna uczennica. W 1939 r. wzięła udział w prestiżowym konkursie literackim Nagroda Młodych, ogłaszanym cyklicznie przez Polską Akademię Literatury. Zdobyła w nim pierwszą nagrodę, którą miała odebrać 1 września z rąk Karola Irzykowskiego. Uroczystość ta nigdy się jednak nie odbyła.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

FOTOPLASTYKON - Urodziny prezydenta

150 lat temu, 1 grudnia 1867 r., urodził się Ignacy Mościcki, wybitny uczony i prezydent Polski w latach 1926–1939. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym i przygotowywał nawet zamach na carskiego dygnitarza Josifa Hurkę, ale zagrożony aresztowaniem musiał wyemigrować. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Później przeniósł się do Szwajcarii, gdzie rozpoczął karierę naukową, specjalizując się w elektrochemii. Po powrocie do Polski w 1912 r. jako uznany wynalazca został profesorem Politechniki Lwowskiej, a potem także jej rektorem. Był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów zagranicznych i krajowych. Gdy został prezydentem RP, prawa do patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Więcej o Ignacym Mościckim czytaj na str. 28.