Miscellanea

źródło: Getty images

Emigracja Polaków do Brazylii

ALEKSANDRA PLUTA

Ze wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej to właśnie w Brazylii osiedliła się największa liczba polskich emigrantów

Choć wielka fala emigracyjna z terenów polskich pod zaborami napłynęła tam w drugiej połowie XIX w., nie wolno pominąć wielu Polaków, którzy pojawili się wcześniej, nawet jeśli nie zawsze zostawali w Brazylii na dłużej. Można do nich zaliczyć m.in. Krzysztofa Arciszewskiego, Ignacego Domeykę, Piotra Ludwika Napoleona Czerniewicza i wielu innych badaczy, naukowców, duchownych czy podróżników.

Ale to właśnie w drugiej połowie XIX w. z terenów zajętych przez zaborców wyemigrowało do Brazylii najwięcej Polaków. Byli to przede wszystkim ludzie pracujący na roli, poszukujący lepszych warunków bytowych. Firmy zajmujące się organizacją „wyjazdu do Ameryki” obiecywały chłopom ziemię na własność. Perspektywa ta była główną motywacją do opuszczenia kraju i szukania szczęścia za oceanem. Polskie osadnictwo w Brazylii w XIX w. miało zatem charakter rolniczy, a jego skupiska znajdowały się głównie na południu kraju, w trzech stanach: Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

BOGUSŁAW CHRABOTA

Meandry rewolucji

Jakie będą następne formy rewolucji? Czy wkurzony tłum wznieci bunt wokół Facebooka? Albo odwrotnie – wściekły na portale społecznościowe zacznie niszczyć serwery?

Piotr Bożejewicz

Wojna i demokracja

Deklaracje w sprawach wojny, pieniędzy i śmierci trzeba składać bardzo ostrożnie, choćby się zdawało, że to zwykła retoryka