Powiększenie

źródło: Wikipedia

Wojny opiumowe

THOMAS DORMANDY

W obu XIX-wiecznych konfliktach zbrojnych między Chinami a europejskimi potęgami obrót makowym narkotykiem stał się pretektem do przejęcia władzy nad handlem na terenie cesarstwa

W maju 1839 r. aresztowano w Kantonie 1600 osób naruszających postanowienia cesarskiego edyktu, skonfiskowano 42 741 opiumowych fajek – Lin [Zexu] rozumiał fetyszystyczne przywiązanie narkomanów do ich osobistych akcesoriów – oraz zarekwirowano 41 845 skrzyń z opium. Ale ten ogromny łup był tylko ułamkiem – przypuszczalnie niespełna jedną dziesiątą – tego, co składowano na skalistej wysepce Lintin i w magazynach Faktorii. A Lin był zdeterminowany, by zniszczyć całe zapasy. Jeśli cudzoziemscy kupcy nie wydadzą mu swojego skarbu dobrowolnie, zmusi ich do tego. Nie będzie konieczny rozlew krwi. Komisarz po prostu wycofa z Faktorii całą chińską służbę i odetnie rezydentom dostawy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

FOTOPLASTYKON - Urodziny prezydenta

150 lat temu, 1 grudnia 1867 r., urodził się Ignacy Mościcki, wybitny uczony i prezydent Polski w latach 1926–1939. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym i przygotowywał nawet zamach na carskiego dygnitarza Josifa Hurkę, ale zagrożony aresztowaniem musiał wyemigrować. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Później przeniósł się do Szwajcarii, gdzie rozpoczął karierę naukową, specjalizując się w elektrochemii. Po powrocie do Polski w 1912 r. jako uznany wynalazca został profesorem Politechniki Lwowskiej, a potem także jej rektorem. Był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów zagranicznych i krajowych. Gdy został prezydentem RP, prawa do patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Więcej o Ignacym Mościckim czytaj na str. 28.