Miscellanea

źródło: WIKIPEDIA

„Atelier” Courbeta

Agnieszka Niemojewska

Gustave Courbet, XIX-wieczny francuski malarz realista, był buntownikiem. Występował zarówno przeciwko polityce kraju, jak i skostniałym kanonom stylu akademickiego


Courbet nie był li tylko jednym z wielu malarzy francuskich. Wypracował własny styl – pomimo wzrastającej niechęci ze strony akademików. Jego prace miały wręcz obrazoburczy, prowokacyjny i prześmiewczy charakter, jak choćby w przypadku „Kobiety z papugą” czy „Pochodzenia świata” (oba obrazy datowane są na 1866 r.). Odrzucany i ośmieszany przez malarzy starszego pokolenia, pomniejszany przez prasę, przyczynił się do tego, że na nowo zaczęto mówić o sztuce. Wpłynął na zamianę oblicza wystaw we Francji. Courbet najdobitniej sformułował swoje credo artystyczne we wstępie do katalogu wystawy autorskiej. Pisał tam m.in.: „malarstwo jest sztuką z gruntu konkretną i może polegać jedynie na przedstawianiu rzeczy realnych i istniejących. Jest to język fizyczny, którego słowami są wszystkie przedmioty widoczne; przedmiot abstrakcyjny, niewidoczny, nieistniejący, nie należy do dziedziny malarstwa. Wyobraźnia w sztuce polega na umiejętności znalezienia najpełniejszego wyrazu dla rzeczy istniejącej, ale nigdy na stworzeniu tej rzeczy”. Ponoć mawiał: „Jeśli mam namalować anioła, to mi go najpierw pokażcie”.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

FOTOPLASTYKON - Ojciec niepodległości

W tym roku 5 grudnia przypada 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Komendant Legionów i pierwszy przywódca odrodzonego państwa polskiego był jedną z najwybitniejszych postaci w naszej historii. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczypospolitej. Już za życia stał się legendą, na której wychowało się wiele pokoleń Polaków. Kult marszałka jako ojca polskiej niepodległości jest żywy do dziś. Ta posągowa postać nie była jednak pozbawiona wad. Krytycy zarzucali mu m.in. dążenie do wprowadzenia rządów dyktatorskich i mitologizowanie jego roli w bitwie warszawskiej 1920 r. Różne oblicza Józefa Piłsudskiego przedstawiamy na str. 10 i 14.