Korzenie nowoczesności

źródło: WIKIPEDIA

Inwazja barbarzyńców część I

Krzysztof Jóźwiak

W ciągu ostatnich czterech stuleci Polska była wielokrotnie najeżdżana, okupowana i grabiona, a jej ludność bestialsko mordowana. Ataki przychodziły z różnych stron, ale bez wątpienia największe straty przyniosły potop szwedzki oraz okupacja niemiecka w czasie II wojny światowej

Choć oba te wydarzenia dzielą niemal trzy stulecia, mają one ze sobą wiele wspólnego. W obu przypadkach ziemie rdzennie polskie znalazły się pod obcą okupacją, a skala strat demograficznych, materialnych i kulturowych była katastrofalna. Niektórzy badacze uważają nawet, że najazd szwedzki był pod wieloma względami bardziej destrukcyjny niż okupacja niemiecka (swoją drogą warto zauważyć, że potop także był w dużym stopniu „dziełem” niemieckim – król szwedzki Karol X Gustaw był rodowitym Niemcem z dynastii Wittelsbachów, a w jego wojsku służyło wielu żołnierzy najemnych z krajów Rzeszy). Jest wszakże pewna znacząca różnica między tymi wydarzeniami. W 1939 r. hitlerowski Wermacht napadł na kraj, który nie należał do najzamożniejszych i tak naprawdę dopiero leczył rany po wcześniejszych klęskach i latach zaborów. Natomiast państwo, które „zalał” potop szwedzki, opływało w bogactwa, których najeźdźcy u siebie nie posiadali. Rzeczpospolita Obojga Narodów kusiła ubogich i zapóźnionych kulturowo Szwedów pięknymi i świetnie wyposażonymi pałacami królewskimi i magnackimi, dobrze prosperującymi dworami szlacheckimi i dość zamożnymi miastami. Nawet zagrody kmiece były dość zadbane jak na ówczesne europejskie standardy. Ziemie Korony od wielu pokoleń szczęśliwie omijały wojenne pożogi; np. w Małopolsce ostatni niszczący najazd zdarzył się 365 lat wcześniej. Nigdy w swojej historii ziemie rdzennie polskie nie zaznały tylu lat spokoju i prosperity, co w okresie poprzedzającym potop. Zgromadzono wtedy największą w naszej historii ilość cennych dzieł sztuki, architektury i piśmiennictwa. Była to przede wszystkim bezcenna spuścizna złotego wieku Jagiellonów, ale Wazowie, choć władcami byli fatalnymi, również zaliczali się do znakomitych mecenasów i kolekcjonerów dzieł sztuki. Królewska biblioteka i galerie obrazów dorównywały najświetniejszym kolekcjom Europy. Gdy po śmierci Rubensa rodzina urządziła w Antwerpii wyprzedaż jego zbiorów, Władysław IV był po królu hiszpańskim największym nabywcą. Dodajmy jeszcze, że wielu polskich magnatów dysponowało majątkami i zbiorami dzieł sztuki przewyższającymi te królewskie.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Wojna, której zabrakło

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Piotr Bożejewicz

Chińska hiszpanka z Ameryki

W czasie wojny zwykły czytelnik gazet więcej wiedział o epidemii grypy w Hiszpanii niż we własnym mieście, bo tylko w państwach neutralnych cenzura nie wydzielała informacji