Potwór PRL

Dlaczego nie możemy osądzić Czesława Kiszczaka?