Obraz pełen tajemnic

„Portret Antoine’a Lavoisiera i jego żony” jest nie tylko dowodem malarskiego kunsztu Jacques’a-Louisa Davida, ale również niezwykle ważną ilustracją zmian, 
jakim w XVIII w. podlegała pozycja naukowca w życiu społecznym