Wielki blef aliantów

We wrześniu 1939 r. nikt w Polsce nie przypuszczał, że gwarancje zachodnich sojuszników na wypadek ataku Hitlera są jedynie dyplomatycznym wybiegiem