Wstaje świt

Dzienniki ludzi młodych, tworzone w czasie wojny i tuż po niej, opublikowane w książce „Wstaje świt”, pochodzą ze zbiorów Ośrodka Karta. Pięć z nich, w tym wspomnienia Felicji Szuster-Blicharskiej, zostało przesłanych na konkurs ogłoszony przez Ośrodek Karta w 1994 r.