Przedwojenne AGD

Nad Wisłą elektryczność pojawiła się przed wojną, ale powszechna elektryfikacja miast i wsi była melodią przyszłości