Czas ziemiaństwa

Tadeusz Janota-Bzowski, syn Józefa Janoty-Bzowskiego i Wandy z Poklewskich-Koziełłów, żył w latach 1904–1983. We wspomnieniach opisuje dzieciństwo spędzone wraz z trzema braćmi i dwiema siostrami w majątku Bobrowniki na Kielecczyźnie