Kulisy „rozmowy braci”

Badanie wykazało, że choć głosy Wałęsów są oryginalne, to sama rozmowa jest montażem. Fałszerstwa dokonano fachowo