Redakcja

Redaktor naczelny: Paweł Łepkowski
Sekretarz redakcji: Anna Magierska
Redaktor: Agnieszka Niemojewska
Projekt graficzny i skład: Malwina Użarowska
Fotoedycja: Dorota Nowacka

Stale współpracują: Dariusz Baliszewski, Piotr Bożejewicz, Robert Cheda, Bogusław Chrabota, Krzysztof Jóźwiak, Hubert Kozieł, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Konrad Szelest, Leszek Szymowski

Wydawca: Gremi Media S.A.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

www.historia.uwazamrze.pl, redakcja@uwazamrze.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Copyright © UWAŻAM RZE sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
(włącznie z tłumaczeniem na języki obce)

historia.uwazamrze.pl
© Wszystkie prawa zastrzeżone