Redakcja

Redaktor naczelny: Paweł Łepkowski
Sekretarz redakcji: Anna Magierska
Redaktor: Agnieszka Niemojewska
Projekt graficzny: Malwina Użarowska
Graficy: Malwina Użarowska, Maciej Kiełkucki
Fotoedycja: Dorota Nowacka
Internet: Grzegorz Jakubowski

Stale współpracują: 
Piotr [P] Bożejewicz, Robert Cheda, Andrzej Matowski, Lech Mażewski, Jakub Mikołajczuk, Leszek Nowak, Rafał Otoka-Frąckiewicz, Robert Przybylski, Paweł Sieger, Andrzej Urbański, Jakub Wozinski, 
Edyta Żyła


Wydawca: UWAŻAM RZE sp. z o.o.
ul. Drukarska 2, 05-090 Jaworowa

www.historia.uwazamrze.pl, redakcja@uwazamrze.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Copyright © UWAŻAM RZE sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
(włącznie z tłumaczeniem na języki obce)

historia.uwazamrze.pl
© Wszystkie prawa zastrzeżone