Felietony

Wieści

Alpejscy krewniacy Oetziego

W 1991 r. odnaleziono w Alpach zwłoki mężczyzny, który zamarzł podczas przeprawy górskiej 5300 lat temu. Hibernatusowi nadano imię Oetzi. Ze względu na bardzo dobrze zachowane tkanki naukowcy mogli pobrać próbki do genetycznej analizy porównawczej. Po przebadaniu ok. 3700 mężczyzn mieszkających w Alpach oraz na okolicznych terenach wyżynnych okazało się, że 19 z nich ma identyczne jak Oetzi pochodzenie genetyczne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeden z badanych jest potomkiem Oetziego w linii prostej. Wyniki badań zostały opublikowane w magazynie „Forensic Science International: Genetics” i dotyczyły wyłącznie krewnych po mieczu. Człowiek Lodu i 19 współczesnych mężczyzn bez wątpienia mają wspólnego przodka, który żył 10–12 tys. lat temu. Znakomicie zachowane ciało Oetziego pozwoliło naukowcom ustalić, jaki miał kolor oczu i włosów, stan uzębienia i czym się żywił. Podstawą jego diety były produkty zbożowe, co prawdopodobnie było przyczyną złego stanu zębów. Badania są kontynuowane. Naukowcy nadal poszukują kolejnych krewnych Oetziego.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Zjednoczyć lud Księgi

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat