Felietony

Wieści

Alpejscy krewniacy Oetziego

W 1991 r. odnaleziono w Alpach zwłoki mężczyzny, który zamarzł podczas przeprawy górskiej 5300 lat temu. Hibernatusowi nadano imię Oetzi. Ze względu na bardzo dobrze zachowane tkanki naukowcy mogli pobrać próbki do genetycznej analizy porównawczej. Po przebadaniu ok. 3700 mężczyzn mieszkających w Alpach oraz na okolicznych terenach wyżynnych okazało się, że 19 z nich ma identyczne jak Oetzi pochodzenie genetyczne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeden z badanych jest potomkiem Oetziego w linii prostej. Wyniki badań zostały opublikowane w magazynie „Forensic Science International: Genetics” i dotyczyły wyłącznie krewnych po mieczu. Człowiek Lodu i 19 współczesnych mężczyzn bez wątpienia mają wspólnego przodka, który żył 10–12 tys. lat temu. Znakomicie zachowane ciało Oetziego pozwoliło naukowcom ustalić, jaki miał kolor oczu i włosów, stan uzębienia i czym się żywił. Podstawą jego diety były produkty zbożowe, co prawdopodobnie było przyczyną złego stanu zębów. Badania są kontynuowane. Naukowcy nadal poszukują kolejnych krewnych Oetziego.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

FOTOPLASTYKON - Urodziny prezydenta

150 lat temu, 1 grudnia 1867 r., urodził się Ignacy Mościcki, wybitny uczony i prezydent Polski w latach 1926–1939. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym i przygotowywał nawet zamach na carskiego dygnitarza Josifa Hurkę, ale zagrożony aresztowaniem musiał wyemigrować. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Później przeniósł się do Szwajcarii, gdzie rozpoczął karierę naukową, specjalizując się w elektrochemii. Po powrocie do Polski w 1912 r. jako uznany wynalazca został profesorem Politechniki Lwowskiej, a potem także jej rektorem. Był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów zagranicznych i krajowych. Gdy został prezydentem RP, prawa do patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Więcej o Ignacym Mościckim czytaj na str. 28.