Temat numeru

źródło: Wikipedia

Ten, który zdradził Jezusa

Paweł Łepkowski

Dla chrześcijan Judasz stanowi personifikację zdrady w jej najczystszej postaci. W naszej kulturze nie ma chyba postaci naznaczonej tak silnym piętnem wiarołomstwa jak ten tajemniczy uczeń Jezusa, o którym nadal tak niewiele wiemy

 

Ewangelie kanoniczne wspominają Judasza 24 razy. Żadna nie tłumaczy jednak, kim był, jak się znalazł w gronie uczniów Jezusa i dlaczego ostatecznie zdecydował się na wydanie swojego mistrza straży świątynnej. Pierwsze trzy wzmianki o Judaszu pojawiają się w Ewangelii św. Marka. O powołaniu dwunastu apostołów Marek pisze dość lakonicznie. Jezus miał wejść na górę i przywołać do siebie tych, których chciał (Mk3:13). Nie ma jednak żadnego wyjaśnienia, według jakiego klucza charakterologicznego Mistrz z Nazaretu dobierał swoich uczniów. Marek pisze, że sami przyszli do niego, a on posyłał ich, aby nauczali i dał im „władzę wypędzania złych duchów”. Nie wiemy nic o ich wcześniejszym życiu, wykonywanych zajęciach, rodzinach czy wykształceniu. Przyjęło się uważać, że Judasz Iskariota był jedynym w tym gronie człowiekiem potrafiącym czytać i pisać, znał Torę i pisma profetyczne, a być nawet może ukończył jakąś szkołę religijną.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.
ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat